Next Previous Contents

1. Introduksjon

Formålet med denne teksten er å få fram ditt tastatur til skjermen. Dette er noe alle europeere sliter med, og det gjør ikke saken enklere at samme land (fex. Norge) operer med mange tastatur- utlegg (-layouts). Jeg skrev denne teksten fordi det var ganske mye arbeid (til tross for andre HOWTO'er) å få skjermen til å vise det jeg tastet !

Derfor er IKKE denne teksten en oversettelse fra andre HOWTO. Jeg har gått gjennom alt jeg har skrevet på egen maskin. Alt som er skrevet på norsk vil derfor virke under RH 5.x

Etter at du har lest denne teksten skal ÆØÅ virke i bash. De skal også virke i emacs, X og andre programmer. Dessuten skal det tegnet som tasten er markert med komme fram. Merk at det som virker under tekstmodus- Linux også virker under X. (For en stor del:)

Jeg bruker RH 5.1 distribusjonen av Linux. Derfor vil referansene til filer være farget av denne. I parantes står referanser som er i andre HOWTO'er, men som IKKE virker i RH 5.1.

Merk at denne teksten er skrevet for bruk sammen med sgmltools. Derfor er teksten tilgjengelig i flere formater. (HTML, SGML, PS, DVI, text, GNU info, LyX, man og RTF).


Next Previous Contents