Next Previous Contents

2. Lynkurs

2.1 Innledning

Her kommer en kort oppsummering av hva du må gjøre. Det samme finner du under Tastaturoppsett. Men der går jeg mer i dybden. Det kan være nyttig når tastene har andre tegn enn det som vises på skjermen...

I lynkurset (som i resten av kapitlene) forutsetter jeg at du har installert Linux som no-latin1.

2.2 Hvorfor ?

Lynkurs ? Hvorfor det ? Fordi jeg er lei av å lese hundre sider for å få til noe så enkelt som norske taster. Lynkurset hjelper de fleste, men ikke meg :( Så derfor kommer hundre sider til ... (Neste kapittel og utover).

2.3 Gi meg det viktigste

 1. Gå til (dvs. cd) /usr/lib/kbd/keytables/ Skriv gunzip no-latin1.map.gz (Se evt. under Lasting av tastaturtabell)
 2. Gå gjennom Leser Linux norsk ?
 3. Gå gjennom Filen .inputrc
 4. Sett inn følgende i filen /usr/share/emacs/site-lisp/default.el :
      (set-input-mode (car (current-input-mode))
              (nth 1 (current-input-mode))
                           0)
      (standard-display-european t)
  
 5. Om du ikke gjorde det ... Kjør xf86config og svar NEI på om du ønsker å bruke XKB. (Dette kan ikke gjøres med Xconfigurator). Om du IKKE ønsker å kjøre xf86config: Se Sjekke filen XF86Config.
 6. Logg ut/inn.

Nå skulle svært mye være gjort. bash og emacs burde være fornøyd. Les neste kapittel om verken du eller de er fornøyde. Eller om du vil vite mer. (Det kan være lurt å prøve shutdown -r now også før du erklærer deg misfornøyd med resultatet ...).


Next Previous Contents