Next Previous Contents

10. Takk & takk og annet du ikke vil lese

10.1 Personer

Takk til den danske HOWTO, den tyske HOWTO og keyboard HOWTO. For ikke å glemme no-latin1.map forfatteren ! Navnene følger i kronologoisk rekkefølge:

  Thomas Petersen,Niels Kristian Bech Jensen <nkbj@image.dk> (DK_HOWTO)
  Winfried Trümper <winni@xpilot.org> (D_HOWTO), 
  Andries Brouwer <aeb@cwi.nl> (Key_HOWTO),
  Kjetil T. Homme <kjetilho@ifi.uio.no> (no-latin1.map)

10.2 Disk-kliner (disclaimer)

Jeg kan ikke garantere at det du har klint utover disken er korrekt. Jeg gjorde mitt beste :)

10.3 Kopirettigheter (copyright)

Copyright 1998 S.A.Larssen. This file may be distributed worldwide to any purpose, as I claim no copyrights except for my name to appear in this text. Read the link http://sunsite.unc.edu/LDP/LICENSE.html.


Sverre A. Larssen , Skuggevik, N-4790 Lillesand
sverrel@ifi.uio.no


Next Previous Contents