Next Previous Contents

9. Andre referanser

9.1 Relevante dokumenter

Jeg vil anbefale deg å lese andre lands HOWTO, om du ikke er fornøyd med denne. I tillegg er Keyboard og Console HOWTO (av Andries Brouwe) av stor interesse. Det finnes også FAQ for ISO-8859-1.

9.2 Andre informasjonskilder

Følgende nyhetsgrupper (USENET News) kan være nyttige :

HTTP - adresser (Norske først) :


Next Previous Contents