Next Previous Contents

7. Tolkning av tegnsett.

7.1 Forskjellige typer

7.2 Locale

Dessverre er ikke RH 5.x satt opp for locale support. Sannsynligvis er dine locale'r satt opp, men de virker ikke. Skriv locale og se om du får :

        LANG=no
        LC_CTYPE="no"
        LC_NUMERIC="no"
        LC_TIME="no"
        LC_COLLATE="no"
        LC_MONETARY="no"
        LC_MESSAGES="no"
        LC_ALL=
Er de ikke satt opp, eller har feil land, kan du sette de ovennevnte linjer inn i /etc/profile eller ~/.bash_profile (Prøv evt. "no_NO" i stedet for "no").

Nå skulle mange programmer virke uten lokalt oppsett. Men bash og emacs må likevel spesifiseres spesiellt. (Se Oppsett i andre programmer).

Merk at RH 5.x ikke er helt med når det gjelder locale. Derfor må du lage en script-fil (fex. /usr/local/bin/rh5bug) som må kjøres. Ikke bry deg om evt. feilmeldinger ... Inneholdet er slik :

 #!/bin/sh

 localedef -c -i en_DK -f ISO-8859-1 en_DK
 localedef -c -i sv_SE -f ISO-8859-1 sv_SE
 localedef -c -i fi_FI -f ISO-8859-1 fi_FI
 localedef -c -i sv_FI -f ISO-8859-1 sv_FI
 localedef -c -i ro_RO -f ISO-8859-1 ro_RO
 localedef -c -i pt_PT -f ISO-8859-1 pt_PT
 localedef -c -i no_NO -f ISO-8859-1 no_NO
 localedef -c -i nl_NL -f ISO-8859-1 nl_NL
 localedef -c -i fr_BE -f ISO-8859-1 fr_BE
 localedef -c -i nl_BE -f ISO-8859-1 nl_BE
 localedef -c -i da_DK -f ISO-8859-1 da_DK
 localedef -c -i kl_GL -f ISO-8859-1 kl_GL
 localedef -c -i it_IT -f ISO-8859-1 it_IT
 localedef -c -i is_IS -f ISO-8859-1 is_IS
 localedef -c -i fr_LU -f ISO-8859-1 fr_LU
 localedef -c -i fr_FR -f ISO-8859-1 fr_FR
 localedef -c -i de_DE -f ISO-8859-1 de_DE
 localedef -c -i de_CH -f ISO-8859-1 de_CH
 localedef -c -i fr_CH -f ISO-8859-1 fr_CH
 localedef -c -i en_CA -f ISO-8859-1 en_CA
 localedef -c -i fr_CA -f ISO-8859-1 fr_CA
 localedef -c -i fo_FO -f ISO-8859-1 fo_FO
 localedef -c -i et_EE -f ISO-8859-1 et_EE
 localedef -c -i es_ES -f ISO-8859-1 es_ES
 localedef -c -i en_US -f ISO-8859-1 en_US
 localedef -c -i en_GB -f ISO-8859-1 en_GB
 localedef -c -i en_IE -f ISO-8859-1 en_IE
 localedef -c -i de_LU -f ISO-8859-1 de_LU
 localedef -c -i de_BE -f ISO-8859-1 de_BE
 localedef -c -i de_AT -f ISO-8859-1 de_AT
 localedef -c -i sl_SI -f ISO-8859-2 sl_SI
 localedef -c -i ru_RU -f ISO-8859-5 ru_RU
 localedef -c -i pl_PL -f ISO-8859-2 pl_PL
 localedef -c -i lv_LV -f BALTIC lv_LV
 localedef -c -i lt_LT -f BALTIC lt_LT
 localedef -c -i iw_IL -f ISO-8859-8 iw_IL
 localedef -c -i hu_HU -f ISO-8859-2 hu_HU
 localedef -c -i hr_HR -f ISO-8859-4 hr_HR
 localedef -c -i gr_GR -f ISO-8859-7 gr_GR


Next Previous Contents